Corona-protocol EcoDiving

Datum  : maandag 25 mei 2020

Hoe wij binnen onze vereniging omgaan met de situatie rondom het Corona-virus is gebaseerd op de landelijk richtlijnen, het Protocol verantwoord onderwatersport in de 1,5 meter samenleving van NOB/PADI en het Protocol verantwoord zwemmen.

Om e.e.a onverzichtelijk te maken hebben we de belangrijkste zaken ondergenbracht in het Corona-protocol EcoDiving.